هیچ اشتراکی برای شما وجود ندارد: اروپا اشتراک ارتقاء عملکرد خودروهای الکتریکی مرسدس را متوقف می کند

خودروسازان به معدن طلای جدیدی دست یافته اند، اما مسیر آنها برای استخراج تمام ارزش بالقوه مملو از مشتریان عصبانی

بیشتر بخوانید