A Corvette Prototype Burn را تماشا کنید


هفته گذشته در مورد یک قاطر آزمایشی کوروت که سوخته بود به شما گفتیم.

خوب حالا می توانید ببینید که این اتفاق می افتد.

حداقل ما فکر این همان ماشین است — از ویدیو به نظر می رسد. و ما در آنجا متذکر می‌شویم که در حالی که ویدیوی TiKTok می‌گوید این خودرو یک “E-Ray” است، شورلت قبلاً برای روشن کردن این موضوع که “Vette” سوخته یک E-Ray نبوده، تماس گرفته است. بنابراین، اگر این همان خودرو است، سازنده ویدیو احتمالاً سیستم انتقال قدرت را اشتباه تشخیص داده است.

اینجا را بررسی کن.

[Image: Chevrolet]

یک خودی TTAC شوید. آخرین اخبار، ویژگی‌ها، موارد TTAC و هر چیز دیگری را که به حقیقت در مورد خودروها می‌رسد، ابتدا دریافت کنید مشترک شدن در خبرنامه ما.Source link

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.